HOME  
logo
De particuliere stichting Oud & Nieuw Spijkenisse werd in 1987 opgericht en hoopt in 2012 haar 25-jarig bestaan te kunnen vieren. De stichting heeft zich tot doel gesteld zich een plek te verwerven in de Spijkenisser samenleving door het realiseren van culturele en kunstzinnige doelen. Zij tracht daarmee de leefbaarheid van de stad Spijkenisse te verrijken met ondermeer kunstobjecten.

Daarnaast wil men het Spijkenisse van vandaag verrijken met kunstobjecten die een waardevolle bijdrage vormen aan de leefbaarheid van de stad. Voorbeelden zijn er genoeg van te vinden in Spijkenisse. Of het nu gaat om het beeld van De Dorpsomroeper aan de eerste Heulbrugstraat, de eerste activiteit van de stichting, of om het beeld van De Mannetjes op de Krom, in 1995 geplaatst aan het Noordeinde. Ook het 47 klokken groot carillon in de toren van de Dorpskerk is er dankzij de inspanningen van de stichting. Aan de overgang van de gulden naar de euro worden de inwoners van Spijkenisse nog dagelijks herinnerd, door het beeld Kringloop van het geld, aan de Marrewijklaan.

In totaal heeft de stichting Oud & Nieuw Spijkenisse de afgelopen jaren zo'n 320.000 euro ingezameld om de stad te verrijken met cultuur. Kortom, een geweldig succesverhaal. Oud & Nieuw Spijkenisse heeft ontzettend veel voor de stad betekend, is nog altijd zeer actief en gaat nog heel veel voor de stad betekenen. Ik ben meer dan trots dat Spijkenisse een dergelijke organisatie binnen zijn gemeentegrenzen heeft.

De realisatie van de kunstobjecten werd mogelijk gemaakt met hulp van het bedrijfsleven, dankzij hun vele giften. Zonder die hulp was dit absoluut nooit gelukt. Het bestuur van de stichting Oud & Nieuw Spijkenisse blijft het bedrijfsleven dan ook eeuwig dankbaar. Omdat de stichting geen bezit nastreeft, zijn alle gerealiseerde kunstobjecten, na onthulling ervan, aangeboden als een geschenk aan de gemeente Spijkenisse. Tot genoegen van het bestuur zijn deze schenkingen altijd aanvaard en opgenomen in het gemeentelijk kunstbezit.

Beeld "Laat ons lezen" bibliotheek "de Boekenberg" te Spijkenisse
Op een prominente plek in De Boekenberg staat een fraai kunstwerk van de Spijkenisser kunstenaar Jan Bakker. Het stalen beeld 'laat ons lezen' verbeeldt twee lezende mensen. Wie de statige trap van De Boekenberg bestijgt, ziet het moderne kunstwerk al direct staan, passende bij het bijzondere gebouw. "De gloednieuwe bibliotheek verdient een kunstwerk!", bedacht het bestuur van de stichting Oud & Nieuw Spijkenisse.

Stichtingsvoorzitter Cees van Wijngaarden zei zaterdagochtend vlak voor de onthulling over het kunstwerk: "De Boekenberg is plaats waar je nieuwe ideeën, nieuwe gezichtspunten, kortom ontwikkeling kunt opdoen. Is een bibliotheek in eerste instantie het domein van woorden, voor een kunstwerk gaat het primair om kijken en zien.

beeld
We hebben Jan Bakker volledig de vrijheid gegeven. Het heeft geleid tot een abstract beeld, dat vorm geeft aan het thema 'lezende mensen', iets wat volledig past bij een bibliotheek. Het ontwerp heeft een uiterst sobere vorm.
Sober in de zin van: 'minder kan niet, meer hoeft niet'."

17 december 2011 de Cumulus staat op zijn plaats!
Lees meer hierover

beeld

 

In 2012 bestond de Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse 25 jaar.

In het kader van dit jubileum besloot het bestuur om een kunstwerk aan te bieden aan de stad Spijkenisse. Het werd een bronzen beeld van de kunstenaar Feico Hajonides, die het de titel gaf : In gemeenschap gedragen. Het beeld heeft een permanente plaats gekregen in de hal van het stadhuis van Spijkenisse. De Jan Broekhuishal.
Het werd op 22 februari 2013 onthuld door mevrouw Mirjam Salet, burgemeester van Spijkenisse. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter van de stichting, de heer Cees van Wijngaarden, dat "In gemeenschap gedragen" het 10e kunstwerk is dat de Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse in de loop van haar 25 jarig bestaan aan de stad Spijkenisse heeft geschonken.

20 jaar oud en nieuw spijkenisse
De dorpsomroeper spijkenisse spijkenisse De dorpsomroeper is eeuwen lang in functie geweest in Spijkenisse. De laatste actieve omroeper was Barend Smits, die tot in 1957 omriep. Het bronzenbeeld, een creatie van beeldhouwer Ad Braat uit Zierikzee, is 180 cm hoog en bedoeld als een hommage aan alle dorpsomroepers, die Spijkenisse heeft gekend. In juni 1988 werd het beeld als allereerste activiteit van de stichting onthuld door de oud-Spijkenisse kenner Cor Koornneef. Het beeld staat op de plek waar omroeper Aart Kabbedijk zijn ronde tijd begon, in de schaduw van de oude dorpskerk.
Het bejaarde echtpaar spijkenisse De beeldengroep 'Het bejaarde echtpaar 'staat aan de Hoogwerfsingel in Spijkenisse-Noord en is bedoeld om de vooroorlogse generatie te eren voor de enorme inspanningen, die zij zich getroost heeft om met hard werken Nederland na de oorlog weer op te bouwen. Het beeld is uit Franse natuursteen gehakt en werd vervaardigd door Hansje den Hollander uit Middelburg. Onthulling vond plaats in september 1989 door het toen hoogbejaarde echtpaar Roest-Lagendijk
gietijzeren vijzelvorm Aan het Noordeinde in Spijkenisse, dicht bij het gemaal' De Leeuw van Putten' staat fier de gietijzeren vijzelvorm van eerder genoemd gemaal. Meer dan een eeuw oud. Gered uit de schrootbak dankzij de inspanningen van Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse. Vanaf 1881 heeft de waaier meer dan een eeuw dienst gedaan. Nu staat hij sinds 1989 vol trots bij de even eens geredde oude sluisdeuren van Spijkenisse
oude dorpskerk van Spijkenisse De oude dorpskerk van Spijkenisse in de schijnwerpers. Het was een wens van de Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse, die in 1989 kon worden verwezenlijkt. Op monumenten dag werd ’s avonds laat de verlichting officieel ontstoken om daarna het oude kerkgebouw een nog grotere luister te geven
carillon spijkenisse Het carillon in de oude dorps kerk is het grootste succes van de Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse. Het startsein om te komen tot de realisatie van het carillon begon bescheiden in 1987. Het bestuur dacht aan voltooiing in 1992. Het enthousiasme onder het bedrijfsleven voor een 36 klokken groot carillon, bedoeld als kroon op de groei van Spijkenisse, was zó groot, dat vrijsnel besloten werd het carillon uit te breiden tot 47 klokken. Ruim een jaar na de start van het initiatief kon een blij bestuur van Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse op zaterdag 17 september 1988 met gepaste trots het carillon, compleet met stokken klavieren speelcomputer aanbieden aan de gemeente Spijkenisse
mannetjes op de krom De beeldengroep 'Mannetjes op de Krom' is een creatie van de beeldhouwer Bert Kiewiet uit het Drentse Mantinge. De beelden, uit brons gegoten, zijn manshoog en verbeelden een herinnering te zijn aan het oude verleden. Toen stonden oude mannen op dezelfde plek elkaar hun sterke verhalen te vertellen. De kracht van de beelden is de levensechtheid die ze uitstralen. Passend in het straatbeeld van toen, maar ook in het nieuwe millennium. Het beeld werd begin 1995 onthuld door mevr. J.deBaan-Wageveld. De beeldengroep staat op de hoek Voorstraat-Noordeinde, in het oude centrum van Spijkenisse.
De zonnewachters 'De zonnewachters' is de naam van het kunstwerk dat uit zeven bronzen figuren bestaat. De bekende kunstenares Tjikkie Kreuger ontwierp deze beeldengroep, die in een halve cirkel rondom een koperen zon staat geschaard. Dit bijzondere kunstwerk werd op 25 september 1999 onthuld door mevrouw Tineke de Graaf en siert op voorname wijze het Koningin Julianaplein voor het oude (trouw) raadhuis.
Hygieia 'Hygieia' was in de klassieke mythologie de personificatie van de gezondheid. Zij was de dochter van Asklepios, een kundig arts, vanaf de 5 eeuw vereerd als de god van de gezondheid. De staf met de slang is vandaag nog het teken van de medicus. De apotheker heeft als symbool een beker waaruit een slang oprijst. Voor dit beeld, dat voor de ingang van het Ruwaard van Putten ziekenhuis staat, lever de Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse het idee, koos de kunstenares Hansje den Holland er uit en was verder betrokken bij het geheel. De onthulling vond plaats op 19 september 1990
verbonden Al een aantal jaren leefde bij het bestuur van de Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse de gedachte om op de begraafplaats' De Ommering' een passend sculptuur te realiseren. Een kunstwerk dat enerzijds symbool staat voor het gevoel van verslagen-heid maar aan de andere kant ook de verbondenheid weergeeft, die er blijft met diegenen die ons ontvielen. Het kunstobject is vervaardigd uit Cor-Ten staal en is ontworpen door de Spijkenisser kunstenaar Jan Bakker. De onthulling vond plaats op 16 juni 2000 en werd verricht door de wethouder van cultuur en welzijn van Spijkenisse dr F.Pot.
  Initiatief tot de restauratie van de kerkmuur rondom de dorpskerk.
kringloop van het geld spijkenisse Aan de overgang van de gulden naar de euro worden de inwoners van Spijkenisse nog dagelijks herinnerd, door het beeld Kringloop van het geld, aan de Marrewijklaan.
Overzicht boekje Beelden en objecten 1987/2000 PDF
Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse, Secr.: Zonnebloemstraat 41, 3202 KH Spijkenisse 2013